despotizam – značenje


despotizam = despotija (grčki despótēs, -izam):
1) vladavina koja se zasniva na samovolji i nasilju, neograničena i bezobzirna vladavina, samovlašće;
2) figurativno: samovoljno, nasilničko postupanje, nasilje, tiranija.