destinacija – značenje


destinacija (latinski destinatio):
1) određeno mesto kao cilj puta, mesto u koje putuju turisti, odredište;
2) opredeljenje, određenje; namena, krajnji cilj.