destinacija – značenje

 

destinacija (latinski destinatio):

1) određeno mesto kao cilj puta, mesto u koje putuju turisti, odredište;

2) opredeljenje, određenje; namena, krajnji cilj.