destrukcija – značenje

 

destrukcija (latinski destructio) – rušenje, razaranje, uništavanje.

 

destruktivan, -vna, -vno – koji razara, ruši, uništava, razoran, rušilački; poguban, štetan.

 

destruktivnost – osobina onoga koji je destruktivan, onoga što je destruktivno, razornost; štetno, pogubno dejstvo.