destruktivan – značenje


destruktivan, -vna, -vno (novolatinski destructivus) – koji razara, ruši, uništava, razoran, rušilački; poguban, štetan.