detant – značenje


detant (francuski détente) – u politici: popuštanje napetosti u međunarodnim odnosima, smanjenje opasnosti od rata.