devastirati – značenje


devastirati (latinski devastare) – (o)pustošiti, razoriti, razarati; raznim neprimerenim radovima uništiti, uništavati lepotu nečega.