deviza – značenje


deviza (francuski devise):
1) parola, lozinka, geslo; kratka mudra izreka koja služi kao rukovodeće pravilo u životu;
2) geslo u heraldici, uz grb, na zastavi, na medaljama, odlikovanjima i dr.;
3) (u množini) u bankarstvu: strana, konvertibilna valuta;
4) u ekonomiji: kratkoročno potraživanje, menica ili ček koji glasi na stranu valutu;
5) u zlatarstvu, žig zlatara, njegova marka.