deviza – značenje

 

deviza (francuski devise):

1) parola, lozinka, geslo; kratka mudra izreka koja služi kao rukovodeće pravilo u životu;

2) geslo u heraldici, uz grb, na zastavi, na medaljama, odlikovanjima i dr.;

3) (u množini) u bankarstvu: strana, konvertibilna valuta;

4) u ekonomiji: kratkoročno potraživanje, menica ili ček koji glasi na stranu valutu;

5) u zlatarstvu, žig zlatara, njegova marka.