dezavuisati – značenje

 

dezavuisati (francuski désavouer):

1) poreći čije tvrdnje, odreći, osporiti čiju ovlašćenost;

2) ne priznati, odreći se koga, ne pružati podršku;

3) opovrgnuti koga, naterati koga u laž.