dezmologija – značenje


dezmologija (grčki desmós ’veza’ i -logía ’znanje, nauka’) – u anatomiji: proučavanje žila, tetiva i vezivnog tkiva.