didimijum – značenje


didimijum (novolatinski didymium) – u hemiji: smeša prazeodimijuma i neodimijuma, nekada smatrana za hemijski element.