digestija – značenje

 

digestija (latinski digestio):
1) u fiziologiji: varenje, probava;
2) u hemiji: rastvaranje, omekšavanje, usitnjavanje čvrstih materija u tečnosti, na povišenoj temperaturi.

 

digestivan, -vna, -vno (novolatinski digestivus) – koji se odnosi na varenje, koji podstiče varenje, probavni.