digestor – značenje


digestor (engleski digestor) – u hemiji: uređaj za odstranjivanje otrovne pare i gasova u hemijskim laboratorijama, spojen s dimnjakom ili ventilatorom.