diglosija – značenje


diglosija (francuski diglossie) – u lingvistici: korišćenje u istoj društvenoj zajednici dveju varijanata istog jezika (književnog i dijalekta, nacionalnog i lokalnog i sl.).