dihtovati – značenje

 

dihtovati (nemački dichten, prema dicht – gust, zbijen) – u tehnici: biti čvrsto priljubljen, čvrsto držati, dobro nalegati, dobro zaptivati, ne propuštati (vazduh, tečnost i dr.), biti nepropustan na sastavima (o spojevima, cevima, poklopcima i sl.).