dijadema – značenje


dijadema (grčki diádēma):
1) ukras u obliku krune ili venca koji se stavlja na glavu;
2) istorijski: u starom veku, traka kojom se podvezivala kosa; metalni krug oko glave kao simbol vladarske moći.