dijadema – značenje

 

dijadema (grčki diádēma):
1) ukras u obliku trake ili venca koji se stavlja na glavu;
2) istorijski: u starom veku, traka kojom se podvezivala kosa;
3) istorijski: metalni krug oko glave kao simbol vladarske moći.