dijafragma – značenje


dijafragma (grčki diáphragma):
1) pregrada, opna, membrana; tanak pregradni zid;
2) u anatomiji: mišićna prečaga u čovečjem telu koja odvaja grudnu duplju od trbušne;
3) u medicini: mehaničko sredstvo za sprečavanje začeća u vidu gumene kapice koja se navlači na grlić materice;
4) u fizici: blenda za regulisanje otvora na optičkim instrumentima.