dijahronija – značenje


dijahronija (francuski diachronie):
1) zbivanje pojava u različito vreme, raznovremenost;
2) u lingvistici: istorijski razvoj jezika, prikazivanje razvitka nekog jezika u različitim periodima; hronološka uslovljenost razlika između dva jezička stadijuma.