dijalekat – značenje


dijalek(a)t (grčki diálektos) – u lingvistici: skup lokalnih, narodnih govora koji imaju zajedničke osobine, narečje.