dijalekat – značenje

 

dijalek(a)t (grčki diálektos, prema dialégein – razgovarati) – u lingvistici: skup lokalnih, narodnih govora koji imaju zajedničke osobine, narečje.