dikcija – značenje

 

dikcija (latinski dictio, prema dicere – govoriti) – način izgovaranja reči, slogova i glasova u govoru, recitovanju i pevanju; razgovetan odnosno nerazgovetan izgovor (dobra dikcija, loša dikcija).