dikcija – značenje


dikcija (latinski dictio) – način izgovaranja reči, slogova i glasova u govoru, recitovanju i pevanju; razgovetan odnosno nerazgovetan izgovor (dobra dikcija, loša dikcija).