diktator – značenje


diktator (latinski dictator):
1) onaj koji neograničeno vlada, koji ima apsolutnu vlast u nekoj zemlji, apsolutni gospodar;
2) uopšte onaj koji nameće svoju volju i zahteva poslušnost bez pogovora;
3) istorijski: u starom Rimu, vrhovni službenik koji je privremeno biran u vreme opasnosti po državu i koji je dobijao neograničenu vlast od Senata.