dilatacija – značenje

 

dilatacija (latinski dilatatio, prema dilatare – rastezati) – rastezanje, proširivanje, širenje.

 

dilatacioni – koji služi za dilataciju (dilatacione spojnice – u građevinarstvu: spojni elementi, obično na mostu, koji omogućavaju širenje i sužavanje pod uticajem temperature bez deformacije kolovoza).