dilatacija – značenje

 

dilatacija (latinski dilatatio, prema dilatare – rastezati) – rastezanje, proširivanje, širenje.