dilema – značenje


dilema (grčki dílēmma):
1) situacija koja nameće izbor između dveju mogućnosti; neizvesnost, nedoumica, dvoumljenje;
2) u logici: dvočlana pretpostavka, zaključivanje između dveju oprečnih premisa.