diletant – značenje

 

diletant (italijanski dilettante, prema dilettarsi – uživati, zabavljati se):
1) onaj koji se bavi kakvom delatnošću (obično umetnošću ili naukom) iz ličnog zadovoljstva a bez stručne spreme, amater, nestručnjak;
2) onaj koji nestručno i površno radi neki posao;
3) neprofesionalni glumac, amater.

 

dilentatizam:
1) bavljenje nekom naukom, umetnošću i sl. radi zadovoljstva i bez potrebne stručne spreme, amaterizam, nestručnost, površnost u radu;
2) posao urađen bez potrebne stručnosti.