diletant – značenje


diletant (italijanski dilettante):
1) onaj koji se bavi kakvom delatnošću (obično umetnošću ili naukom) iz ličnog zadovoljstva a bez stručne spreme, amater, nestručnjak;
2) onaj koji nestručno i površno radi neki posao;
3) neprofesionalni glumac, amater.