diližansa – značenje


diližansa = diližans (francuski (carrosse de) diligence) – istorijski: velika zatvorena kočija za prevoz putnika i pošte u vreme pre pronalaska železnice; poštanska kola.