dinamičan – značenje


dinamičan, -čna, -čno (grčki dynamikós):
1) pun akcije i energičnih promena, vrlo živ, bujan, buran;
2) koji ima u sebi jaku pokretačku snagu.