dinamo – značenje


dinamo (nemački Dynamo, skraćeno od dynamoelektrische Maschine) – mašina koja pretvara mehaničku energiju u električnu; generator jednosmerne električne struje.