đinđuva – značenje


đinđuva = đinđuha (mađarski gyöngy):
1) stakleni, veštački biser;
2) minđuša, naušnica;
3) (obično u množini) pejorativno: svaki preteran ili manje vredan nakit, bižuterija.