diple – značenje

 

diple (grčki diplóos) – u etnologiji: narodni drveni duvački muzički instrument s dve cevi, od kojih jedna ima šest, a druga dve rupice; dvojnice.

 

dipliti:
1) svirati u diple;
2) figurativno pejorativno: govoriti koješta, brbljati, blebetati.