diple – značenje


diple (grčki diplóos) – u etnologiji: narodni drveni duvački muzički instrument s dve cevi, od kojih jedna ima šest, a druga dve rupice; dvojnice.