diplomatika – značenje


diplomatika (nemački Diplomatik) – pomoćna istorijska nauka koja se bavi proučavanjem povelja, diploma, ugovora i drugih službenih dokumenata s pravnog i istorijskog stanovišta.