direktorijum – značenje


direktorijum i direktorij (srednjovekovni latinski directorium):
1) upravni odbor, rukovodeće telo, upravni organ nekog preduzeća ili ustanove, direktorski kolegijum;
2) istorijski: telo izvršne vlasti sastavljeno od pet članova, koje je upravljalo Francuskom od 1795. do 1799. godine;
3) u računarstvu: spisak datoteka, fajlova (obično u vidu stabla koje se grana) s osnovnim podacima o svakom od njih, grupisan pod jednim imenom.