disjunkcija – značenje

 

disjunkcija (latinski disiunctio, prema disiungere – rastaviti):

1) rastavljanje, razdvajanje; protivnost, suprotnost; uzajamno isključivanje;

2) u logici: povezivanje dveju međusobno isključujućih, suprotnih izjava, postavki s „ili”, „ili”.

 

disjunktivan (srednjovekovni latinski disiunctivus):

1) u logici: koji povezuje dve međusobno oprečne i isključujuće alternative, postavke; suprotan, oprečan (disjunktivni sud, disjunktivni zaključak, disjunktivni pojmovi);

2) u lingvistici: koji sadrži dve mogućnosti koje isključuju jedna drugu, rastavni; koji ukazuje na takav odnos (disjunktivne rečenice – rastavne rečenice (one koje kazuju radnje od kojih se samo jedna može dogoditi, pre svega s veznikom ili)).