disjunkcija – značenje

 

disjunkcija (latinski disiunctio, prema disiungere – rastaviti):
1) rastavljanje, razdvajanje; protivnost, suprotnost; uzajamno isključivanje;
2) u logici: povezivanje dveju međusobno isključujućih, suprotnih izjava, postavki sa „ili”, „ili”.