disjunkcija – značenje

 

disjunkcija (latinski disiunctio, prema disiungere – rastaviti) – rastavljanje, razdvajanje; protivnost, suprotnost; uzajamno isključivanje.

 

disjunktivan (srednjovekovni latinski disiunctivus) – suprotan, oprečan, koji sadrži disjunkciju (disjunktivan sud – u logici: sud kojim se o istom predmetu izriču dve tvrdnje ili više njih od kojih samo jedna može biti istinita; disjunktivne rečenice – u gramatici: rastavne rečenice (one koje kazuju radnje od kojih se samo jedna može dogoditi, pre svega s veznikom ili)).