diskordancija – značenje


diskordancija (srednjovekovni latinski discordantia):
1) nesklad, nesaglasnost, nepodudaranje;
2) u muzici: istovremeno zvučanje tonova koji se harmonski ne mogu složiti među sobom;
3) u geologiji: razlika u orijentaciji slojeva jedne stene u poređenju sa susednim stenama; neslaganje između dva sloja, poremećenost slojeva.