diskordantan – značenje


diskordantan, -tna, -tno (latinski discordans):
1) nepravilno, neskladno raspoređen, pomeren;
2) neskladan, nesaglasan, nepodudaran.