diskreditovati – značenje

 

diskreditovati (francuski discréditer) – uništiti, uništavati poverenje koje neko uživa, kvariti čiji ugled, izaz(i)vati sumnju u koga.

 

diskreditacija – rušenje čijeg ugleda, poverenja u koga; sramoćenje, obeščašćenje.