diskriminacija – značenje


diskriminacija (latinski discriminatio) – ograničavanje, osporavanje prava koja nekome pripadaju; pravljenje neopravdanih razlika među ljudima (rasnih, nacionalnih, verskih, socijalnih i dr.), dovođenje, stavljanje u neravnopravan položaj prema drugima, obespravljivanje (npr. rasna diskriminacija, verska diskriminacija).