diskriminisati – značenje

 

diskriminisati i diskriminirati (latinski discriminare) – (iz)vršiti diskriminaciju, lišiti, lišavati nekoga onih prava koja pripadaju drugima, dovesti, dovoditi u neravnopravan, podređen položaj, obespraviti, obespravljivati.