diskriminisati – značenje

 

diskriminisati i diskriminirati (latinski discriminare) – (iz)vršiti diskriminaciju, lišiti, lišavati nekoga onih prava koja pripadaju drugima, dovesti, dovoditi u neravnopravan, podređen položaj, obespraviti, obespravljivati.

 

diskriminacija – osporavanje, uskraćivanje prava koja nekome pripadaju; nejednako postupanje, pravljenje neopravdanih razlika među ljudima (rasnih, nacionalnih, verskih, socijalnih i dr.), dovođenje, stavljanje u neravnopravan položaj prema drugima, obespravljivanje (npr. rasna diskriminacija, verska diskriminacija).