diskurzivan – značenje


diskurzivan, -vna, -vno (srednjovekovni latinski discursivus):
1) koji se odnosi na govor ili razgovor;
2) u filozofiji i logici: koji se izvodi, dobija pomoću razuma, misaonog zaključivanja, zasnovan na razmišljanju, logički, pojmovni.