diskusija – značenje


diskusija (latinski discussio) – rasprava, razgovor, debata, obično na javnom skupu ili u sredstvima informisanja.