dislocirati – značenje


dislocirati (srednjovekovni latinski dislocare) – (iz)vršiti dislokaciju, razmestiti, razmeštati, rasporediti, raspoređivati; pomeriti, pomerati.