dislokacija – značenje


dislokacija (srednjovekovni latinski dislocatio):
1) razmeštanje, raspoređivanje (npr. oružanih snaga, industrijskih postrojenja);
2) u geologiji: izmena rasporeda geoloških slojeva pod dejstvom tektonskih procesa;
3) u medicini: iščašenje, uganuće.