disonantan – značenje


disonantan, -tna, -tno (latinski dissonans):
1) u muzici: koji odudara od ostalih tonova, neskladan, disharmoničan;
2) figurativno: koji odudara od mišljenja većine, nesaglasan.