disparitet – značenje

 

disparitet (novolatinski disparitas, prema latinskom dispar – nejednak) – razlika, nejednakost (po vrednosti) između dveju stvari ili pojava, nesklad, nepodudarnost (npr. disparitet cena – razlika u cenama istog proizvoda usled poremećaja na tržištu).