disparitet – značenje

 

disparitet (novolatinski disparitas, prema latinskom dispar – nejednak) – nepodudarnost, nesklad, nejednakost (disparitet cena – razlika u cenama istog proizvoda usled poremećaja na tržištu).