dispečer – značenje


dispečer (engleski dispatcher) – operativni službenik koji vrši neposrednu raspodelu poslova, materijala, električne energije itd.; osoba koja upravlja celim tokom proizvodnje nekog mehanizovanog preduzeća iz jednog centra.