dispepsija – značenje


dispepsija (novolatinski dyspepsia) – u medicini: otežano, loše varenje zbog poremećaja funkcije želuca i creva.