disperzivan – značenje


disperzivan, -vna, -vno (francuski dispersif) – koji se odnosi na disperziju; koji se rasipa na razne strane; rasut, raspršen.