disputant – značenje


disputant (latinski disputans):
1) učesnik u raspravi, debati, diskutant;
2) onaj koji nešto dovodi u pitanje.