distancirati se – značenje


distancirati se (nemački (sich) distanzieren) – držati se po strani, biti suzdržan, rezervisan u odnosu prema nekome, nečemu; ograditi se, ograđivati se od nečega.