distingviran – značenje


distingviran, -a, -o (nemački distinguiert):
1) koji se razlikuje od drugih, koji odstupa;
2) otmen, uglađen; biran, odabran; istaknut.