distinkcija – značenje

 

distinkcija (latinski distinctio):
1) razlikovanje, pravljenje razlike, jasno odvajanje (pojmova, shvatanja i sl.);
2) odlika, posebna osobina;
3) otmenost, ugled, poseban položaj.