distinkcija – značenje

 

distinkcija (latinski distinctio):

1) razlikovanje, pravljenje razlike, pojmovno razlučivanje;

2) odlika, posebna osobina;

3) otmenost, ugled, poseban položaj.

 

distinktivan (novolatinski distinctivus):

1) koji se razlikuje od ostalih, koji se jasno raspoznaje, poseban, osoben;

2) koji unosi razliku, koji služi kao merilo za razlikovanje čega (distinktivno obeležje).