distinkcija – značenje


distinkcija (latinski distinctio):
1) razlikovanje, pravljenje razlike, jasno odvajanje (pojmova, shvatanja i sl.);
2) posebna osobina, odlika;
3) otmenost, ugled, poseban položaj.