distinkcija – značenje

 

distinkcija (latinski distinctio):
1) razlikovanje, pravljenje razlike, pojmovno razlučivanje;
2) odlika, posebna osobina;
3) otmenost, ugled, poseban položaj.

 

distinktivan, -vna, -vno (novolatinski distinctivus):
1) koji se razlikuje od ostalih, koji se jasno raspoznaje, poseban, osoben;
2) koji unosi razliku, koji služi kao merilo za razlikovanje nečega (distinktivno obeležje).