distinktivan – značenje


distinktivan, -vna, -vno (novolatinski distinctivus):
1) koji se razlikuje od ostalih, koji se jasno raspoznaje, poseban, osoben;
2) koji unosi razliku, koji služi kao merilo za razlikovanje nečega (distinktivno obeležje).